Dotace na chladící zařízení

05.07.2020

Ministerstvo zemědělství zavádí dotaci na chladící zařízení pro ulovenou zvěř ve výši 50%. Žádost o dotaci ochotně zpracujeme za Vás, neváhejte se na nás obrátit. 

Od 1. července 2020, kdy nabylo účinnosti nařízení vlády č. 297/2020 Sb., dochází k úpravě pravidel pro poskytování finančních příspěvků na hospodaření v lesích a na vybrané myslivecké činnosti. 

Vedle dalšího zavádí k 1. září 2020 nový příspěvek na nákup a zprovoznění chladicího zařízení pro uchování ulovené zvěře ve visu. Příspěvek je určen uživatelům honiteb, tedy mysliveckým spolkům, právnickým osobám i fyzickým osobám, které jsou uživateli honitby podle zákona o myslivosti. Výše příspěvku je stanovena ve výši 50 % skutečně vynaložených přímých nákladů, nejvýše však může činit 40.000 Kč. Finanční příspěvek se v rámci jedné honitby poskytuje jedenkrát za 5 let.

Se zpracováním žádosti o finanční příspěvek Vám ochotně pomůžeme. 

Další podrobnosti pro Vás zjišťujeme a najdete je zde v sekci Aktuality, na našem facebooku, případně na stránkách časopisu Svět myslivosti. Sledujte nás. Více si také přečtete v srpnovém čísle Světa myslivosti.