Nová příručka pro žadatele o dotace platná od 1. 9.

02.09.2020

Ministerstvo zemědělství zveřejnilo na svých stránkách novou příručku pro žadatele o příspěvek na vybrané myslivecké činnosti. Zahrnuje i pravidla pro podání žádosti a poskytnutí dotace na chladící zařízení na zvěř. Stránky Ministerstva zemědělství s informacemi s příspěvkům pro uživatele honiteb najdete na EAGRI.CZ/PRISPEVKY.MYSLIVOST.  Plné znění příručky pak najdete zde. Ustanovení týkající se chladících zařízení pak na straně 18 Příručky. Žádost o všechny příspěvky dle nařízení vlády č.30/2014 Sb.podává uživatel honitby pouze jednou za uvedené období společně. 

S dotazy se na nás neváhejte obrátit, jsme připraveni poradit a pomoci Vám se zpracováním.